KALEJDOSKOP

Les je živo bitje, ki diha, raste in se razvija. Skozi les občutimo njegovo perfektnost preteklosti in njegove izkušnje.

Kalejdoskopje izdelan iz hrastovega lesa, ki je poln naravnih vzorcev in tekstur. Zasnova je preprosta in elegantna, vendar hkrati vznemirljiva in mistična. Masivnost hrasta daje skulpturi moč in stabilnost kot v gozdu, vertikala in horizontala v harmoniji predstavljata razmerje med nebom in zemljo.

Notranjost skulpture vsebuje koščke barvnega stekla, zložene v različne oblike in barvne kombinacije. Ko gledalec pogleda vanjo, vidi dinamično barvno krajino, ki se nikoli ne ponovi. Barve sijejo in se stapljajo druga v drugo, spominjajo nas na sanje in fantazije iz otroštva.

Skulptura in gozd sta v svoji živosti, dinamiki, domišljiji in ustvarjalnosti tesno povezana. Kalejdoskopnas spodbuja, da vidimo stvari drugače, da osebne izkušnje in prepričanja, ki oblikujejo našo zaznavo sveta, gledamo na nov način. Je simbol otroške radovednosti in ustvarjalnosti, ki se kaže v igri in raziskovanju vsega okrog nas. Spominja nas, da se skrivnosti lepote in čarobnosti skrivajo v najmanjših stvareh, ki jih običajno spregledamo.KALEIDOSCOPE

Wood is a living being that breathes, grows and develops. Through wood, we feel the perfection of its past and its experience.

Kaleidoscopeis made of oak wood, which is full of natural patterns and textures. The concept is simple and elegant, but at the same time exciting and mystical. The solidity of the oak wood gives the sculpture strength and stability, as in a forest. The vertical and horizontal lines in harmony represent the relationship between heaven and earth.

The inside of the sculpture consists of coloured glass pieces assembled in different shapes and colour combinations. When the viewer looks inside, he sees a dynamic colour landscape that never repeats itself. The colours glow and merge into each other, evoking childhood dreams and fantasies.

The sculpture and the forest are closely connected in their liveliness, dynamism, imagination and creativity. Kaleidoscopeencourages us to see things differently, to look at the personal experiences and beliefs that shape our perception of the world in a new way. It is a symbol of childlike curiosity and creativity that manifests itself in play and exploration of all that surrounds us. It reminds us that the secrets of beauty and magic are hidden in the smallest things that we usually overlook.Razstava je del projekta, ki vključuje dve različni postavitvi. Ena je galerijska in poteka od 8. do 29. 9. 2023 v Galeriji Hiše kulture v Pivki. Druga je virtualna na tej strani in je na ogled od 8. 9. 2023 dalje.

Kuratorici: Lela Angela Mršek Bajda, Mojca Grmek.
Podobe in spremna besedila: Nina Čelhar, Tomaž Hartman, Jože Marinč, Mia Paller, Plateauresidue (Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert), Nina Slejko Blom.
Urejanje besedil: Mojca Grmek.
Lektoriranje besedil: Lela Angela Mršek Bajda.
Prevodi v angleščino: Arven Šakti Kralj.
Oblikovanje in programiranje virtualne razstave: Jure Šajn.

Vse avtorske pravice pridržane.

Projekt sofinancirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Občina Pivka in Občina Kočevje.  The exhibition is part of a project that includes two different set-ups. One is a gallery set-up and takes place from 8 to 29 September 2023 at Hiša kulture gallery in Pivka. The second is a virtual set-up on this website and can be viewed from 8 September 2023 onwards.

Curators: Lela Angela Mršek Bajda, Mojca Grmek.
Images and accompanying texts: Nina Čelhar, Tomaž Hartman, Jože Marinč, Mia Paller, Plateauresidue (Aljaž Celarc and Eva Pavlič Seifert), Nina Slejko Blom.

Text editing: Mojca Grmek.
Proofreading of texts: Lela Angela Mršek Bajda.
Slovene-to-English translation: Arven Šakti Kralj
Design and programming of the virtual exhibition: Jure Šajn.

All copyrights reserved.

The project is co-financed by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, the Municipality of Pivka and the Municipality of Kočevje.

Razstavni program

Mia Paller

osebna razstava

3. – 23.11.2023


Ustvarjalni program

Pesmi v grafiki / Maksa Samsa

grafična delavnica in razstava

3. – 7. 6. 2024

Društvo Hiša kulture v Pivki
Snežniška cesta 2
6257 Pivka
Odprto v času trajanja razstav:

torek–četrtek 10.00—14.00
petek 14.00–18.00
sobota 9.00–13.00
Program Hiše kulture v Pivki podpirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Občina Pivka in vsi, ki ji namenijo del dohodnine ali donacijo v poljubnem znesku.