osebna razstavaSmall but dangers
Paberkovanje

5. – 26. 1. 2024


otvoritev
5. 1. ob 19. uri


kustosinja
Mojca Grmek
Umetniška praksa dvojice Small but dangers (SBD) že od vsega začetka temelji na prepletu dveh produkcijskih načinov, na eni strani ustvarjanja novih del, na drugi pa zbiranja najdenih predmetov, ki jih umetnika obravnavata enakovredno kot ustvarjena dela. Izhodišče te prakse je kritičen odnos do ideologije novega, saj umetnika menita, da je vsaka novost reakcija na nekaj, kar je že obstajalo. To pomeni, da se v vsaki novosti obenem razkriva tudi kontinuiteta starega.

V skladu s tem konceptom gradita svoj celoten umetniški opus. Na razstavah predstavljata nova dela ob starih in tudi razstave se, vsaj deloma, navezujejo druga na drugo. Tokratna je nadaljevanje razstave Odlomki, okruški in ostanki iz leta 2022 (Center in galerija P74, Ljubljana), s katero sta začela nov cikel. Za razliko od prejšnjega, ki je predstavljal ustvarjena dela v dialogu z galerijskim prostorom, so težišče novega cikla najdeni predmeti.

Kot namiguje že naslov razstave (paberkovanje = iskanje, nabiranje ostankov; priložnostno, nesistematično zbiranje), zbirka najdenih predmetov SBD ne nastaja po vnaprej določenem konceptu, saj umetnika pri odločitvi, kaj bosta vključila vanjo in kaj ne, sledita neopredeljivim estetskim kriterijem. Kljub temu pa zbirko povezuje neka (ne sicer povsem nepretrgana) rdeča nit – predmeti, ki jo tvorijo, večinoma predstavljajo takšne ali drugačne sledi civilizacije, s tem pa tudi sledi različnih načinov človekove dominacije nad naravo, urejanja družbenih struktur, poteka vsakdanjega življenja, pa tudi vsakovrstnih ideologij, saj umetnika verjameta, da so v material vtisnjene ideje tistih, ki ta material oblikujejo. Gre torej za ostanke človeške prisotnosti v svetu v pravem in prenesenem pomenu besede.

Umetnika s tem, ko te ostanke zbirata in jih postavljata v nove konstelacije v galeriji – takšne, kot sta jih našla, okvirjene, na podstavkih, kot del sestavljenega artefakta ipd., manipulirata s sledovi civilizacije. V njih namreč še vedno obstaja delček celote, kot nejasna slutnja, ki ne more posredovati ničesar določenega, nedvoumnega, nobene konkretne vsebine, zato pa, osvobojena in izpraznjena vsega oprijemljivega, odpira prostor za nove misli in ideje. Vsak najdeni predmet iz zbirke SBD, postavljen v različne konstelacije v galerijskem prostoru, potemtakem deluje kot nekakšen vzvod, ki spravi iz ravnotežja ukoreninjene predstave o izgubljeni celoti in omogoči oblikovanje novih miselnih svetov, ki iz preteklosti vztrajajo skozi sedanjost v prihodnost. In obratno.Small but dangers (SBD) sta Simon Hudolin - Salči in Mateja Rojc. Svojega dela nikoli ne predstavljata posamično, ampak izključno kot del SBD. Leta 2004 in 2005 sta diplomirala na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani. Simon Hudolin je leta 2015 zaključil še magistrski študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Dvojica SBD se je predstavila na številnih samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini ter na več mednarodnih sejmih sodobne umetnosti. Prejela je več nagrad in priznanj, med drugim nagrado skupine OHO 2017 in nagrado za najboljšo knjigo umetnika v Sloveniji 2019–2022.
smallbutdangers.si


Razstavni program

Sonja Vulpes

osebna razstava

4. – 25.10.2024


Ustvarjalni program

Pesmi v grafiki / Maksa Samsa

grafična delavnica in razstava

3. – 7.6.2024

Društvo Hiša kulture v Pivki
Snežniška cesta 2
6257 Pivka
Odprto v času trajanja razstav:

torek–četrtek 10.00—14.00
petek 14.00–18.00
sobota 9.00–13.00
Program Hiše kulture v Pivki podpirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Občina Pivka in vsi, ki ji namenijo del dohodnine ali donacijo v poljubnem znesku.